'Minolta Freedom Vista'에 해당되는 글 124건

 1. 두충나무 숲 2013.10.12
 2. 창경궁 (2) 2012.11.06
 3. 창경궁 2012.11.05
 4. 자판기 (4) 2012.11.04
 5. 온실 (4) 2012.11.03

두충나무 숲

from FILM/P&S 2013. 10. 12. 10:00
두충나무 숲
Minolta Freedom Vista


Fujifilm Superia 200
댓글을 달아 주세요

창경궁

from FILM/P&S 2012. 11. 6. 10:00창경궁MINOLTA Freedom Vista


KODAK Profoto XL 100
댓글을 달아 주세요

 1. Favicon of https://somdali-photo.tistory.com BlogIcon 솜다리™ 2012.11.08 21:43 신고  address  modify / delete  reply

  멋진 시선이내요.
  저분은 함께 오신분이신감요^^

창경궁

from FILM/P&S 2012. 11. 5. 09:54


창경궁MINOLTA Freedom Vista


KODAK Profoto XL 100
댓글을 달아 주세요

자판기

from FILM/P&S 2012. 11. 4. 10:00


창경궁MINOLTA Freedom Vista


KODAK Profoto XL 100댓글을 달아 주세요

 1. 익명 2012.11.04 10:38  address  modify / delete  reply

  비밀댓글입니다

 2. Favicon of https://somdali-photo.tistory.com BlogIcon 솜다리™ 2012.11.04 11:08 신고  address  modify / delete  reply

  이렇게 담아두니...또 다른 느낌인듯 합니다~

온실

from FILM/P&S 2012. 11. 3. 10:00창경궁MINOLTA Freedom Vista


KODAK Profoto XL 100
댓글을 달아 주세요

 1. Favicon of https://somdali-photo.tistory.com BlogIcon 솜다리™ 2012.11.04 00:38 신고  address  modify / delete  reply

  창경궁과 철재 온실... 잘 매치가 않되는군요~

 2. 알 수 없는 사용자 2012.11.05 10:52  address  modify / delete  reply

  네모 세상이네요..