'SIGMA XQ 39-80mm F3.5'에 해당되는 글 25건

  1. 어느 가을 2023.06.06
  2. 부럽다 2023.06.05
  3. 낙성대공원 2023.06.04
  4. 길고양이 2023.06.03
  5. 길고양이 2023.06.02

어느 가을

from Digital 2023. 6. 6. 08:40

단풍.

SIGMA XQ 39-80mm F3.5 + SONY a9
,

부럽다

from Digital 2023. 6. 5. 08:35
나도 저 나무의 뿌리처럼 힘을 펼쳤음 좋겠다.
저런 나무들 부럽구나.

SIGMA XQ 39-80mm F3.5 + SONY a9
,

낙성대공원

from Digital 2023. 6. 4. 10:20


어느 가을 피크,
낙송대공원

SIGMA XQ 38-80mm F3.5 + SONY a9
,

길고양이

from Digital 2023. 6. 3. 10:15턱시도 길고양이

SIGMA XQ 39-80mm F3.5 + SONY a9
,

길고양이

from Digital 2023. 6. 2. 08:30

길고양이

SIGMA XQ 39-80mm F3.5 + SONY a9
,